TUO hakee uusia johtoryhmävastaavia sekä opiskelijaedustajaa Maakunnan yhteistyöryhmään

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee uusia johtoryhmävastaavia vuodelle 2018 sekä opiskelijaedustajaa Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) kaudeksi 2018-19:

***

Johtoryhmävastaavat

Johtoryhmävastaavat ovat opiskelijaedustajia tulevien sektorien päättävissä pöydissä. Vastaavilta edellytetään läsnäoloa Turun ammattikorkeakoulussa sekä sitoutumista tehtävän hoitoon vuoden 2018 ajan.

Johtoryhmävastaavien tulee myös pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijakunta – TUOhon. Vastaavat pääsevät päättämään sektorinsa asioista suoraan, kyse ei ole siis epäsuorasta vaikuttamistoiminnasta. Vastaavat saavat arvokasta kokemusta päätöksenteosta johtavassa asemassa ja pääsevät päättämään opintoihinsa liittyvistä kysymyksistä.

Opiskelijakunta TUO hakee johtoryhmävastaavia seuraavasti:

Teollisuus ja palvelut –sektori
Liiketalous (Salo) 1 paikka

Sosiaali ja terveys –sektori
Sairaanhoitaja (Salo) 1 paikka

Taide ja kulttuuri –sektori
Kuvataide (kuvataide / valokuva) 1 paikkaa

Johtoryhmävastaavaksi voi hakea 14.3.2018 kello 23.59 asti sähköpostilla kvl@opiskelijakunta.net.

***

Opiskelijaedustaja Maakunnan yhteistyöryhmään

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset. Yhteistyöryhmään kuuluu 41 edustajaa eri alueellisista organisaatioista ja asiantuntijatahoista. Opiskelijaedustajan tehtävänä on tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta nimeää ehdokkaat yhdessä Turun Yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Sovitun mukaisesti opiskelijakunta TUO nimeää kaudelle 2018-2019 varsinaisen jäsenen. Valittu opiskelijaedustaja käy kahdesti vuodessa kertomassa MYR:n kuulumiset opiskelijakunta TUOn ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimijoille.

Turun ammattikorkeakoulun toimielinten opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan päätoiminen opiskelu päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan.

Tehtävään voi hakea 14.3.2018 kello 23.59 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Koska kyseessä on nykyisen paikan täydennys ja Turun yliopiston ylioppilaskunta on nimennyt tehtävään naisedustajan, niin haemme tällä kertaa TUOn edustajaksi miesedustajaa.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan perjantaina 16.3.2018 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston syyskokouksessa keskiviikkona 21.3.2018. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle, Turun Yliopiston ylioppilaskunnalle sekä Maakunnan yhteistyöryhmälle.

***

Lisätietoja

Heidi Kaarnikko
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
heidi.kaarnikko@edu.turkuamk.fi