TUOlla uusi poliittinen ohjelma vuosille 2019–23

Uutiset

TIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn edustajisto on kokouksessaan 5.2. hyväksynyt TUOn uuden poliittisen ohjelman vuosille 2019–23.

Poliittinen ohjelma ohjaa TUOn vaikuttamistyötä vaalikaudella 2019–23. Siinä kuvaillaan suuntaa, johon opiskelijakunta haluaa Suomen, Varsinais-Suomen, Turun ja Turun ammattikorkeakoulun tulevien vuosien aikana kehittyvän.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat kattava ja tasa-arvoinen korkeakoulutus, entistä houkuttelevammat kaupunkialueet ja ilmastonmuutoksen torjuminen esimerkiksi entistä tehokkaamman joukkoliikenteen avulla. Tulevien vuosien aikana opiskelijakunta tekee vaikutustyötä ohjelmassa listattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Voit lukea poliittisen ohjelman kokonaisuudessaan täällä.

Nostoja poliittisesta ohjelmasta

TUOn poliittinen ohjelma koostuu koko ohjelman sisältöä määrittelevästä visiosta, erilaisista teemoista ja niiden alla esitetyistä tavoitteista. Alla esitellään lyhyesti tärkeimpiä tavoitteita ohjelman kultakin eri teema-alueelta.

Sosiaalipolitiikka

Tulevalla vaalikaudella on toteutettava sosiaaliturvauudistus. TUO vaatii, että jo ennen kokonaisvaltaista uudistusta opintorahaan tehdään 100 € kertakorotus ja että se sidotaan indeksiin.

Koulutuspolitiikka

Tiukasta tutkintorakenteesta on luovuttava. Yhteistyötä korkeakoulujen kesken tulee parantaa, jotta jokaisella opiskelijalla on todellinen mahdollisuus valita opintoja myös toisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Liikuntapolitiikka

TUO toivoo, että Turun ja Salon kaupungit pitävät huolta opiskelijahintaisten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden saatavuudesta. Henkistä virkistäytymistäkään ei tule unohtaa, vaan saatavilla tulee olla opiskelija-alennuksia teattereihin, tapahtumiin ja muihin kulttuurikohteisiin.

Kaupunkipolitiikka

TUO vaatii, että turkulaisille opiskelijoille tulee vuoteen 2023 mennessä tarjota ilmainen joukkoliikenne.

Kampuspolitiikka

Lemminkäisenkatu tulee bulevardisoida eli sulkea moottoriajoneuvojen läpikulkuliikenteeltä Tykistönkadun ja Kupittaan palloiluhallin välillä.

Kansainvälisyyspolitiikka

Turun ammattikorkeakoulussa tulee panostaa kansainvälisyyteen niin, että sekä vaihtoon lähtevät että opintonsa Suomessa suorittavat opiskelijat saavat opinnoissaan valmiudet toimia kansainvälisessä työelämässä ja osana monikansallista työyhteisöä.

Työllisyyspolitiikka

Työharjoittelun osuutta opinnoista tulee lisätä ja työharjoittelun suorittamista lukukauden rinnalla helpottaa. TUO vaatii, että käytännöstä, jossa koulu maksaa työnantajille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työharjoittelupaikoista, tulee luopua.

Poliittisen ohjelman kaikkiin teemoihin voit tutustua täällä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Mikke Kuula
Hallituksen puheenjohtaja
mikke.kuula@opiskelijakunta.net
045 670 5011

Marko Grönlund
Asiantuntija, edunvalvonta ja koulutuksen kehittäminen
marko.gronlund@opiskelijakunta.net
045 881 4050