Useita opiskelijaedustajan paikkoja haussa!

Uutiset

Hae opiskelijaedustajaksi!

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun opiskelijaedustajien nimeämiseksi seuraaviin toimielimiin:

  • Turun ammattikorkeakoulu: Tutkintolautakunta, varsinainen jäsen
  • Turun ammattikorkeakoulu: Opintoasioiden lautakunta, varajäsen
  • Turun ylioppilaskyläsäätiö: Hallituksen jäsen
  • Maakunnan yhteistyöryhmä: Opiskelijaedustaja

Tehtäviin voit hakea 7.9.2020 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net.
Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun vaalikelpoiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan vaalikelpoisuus päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan keskiviikkona 9.9.2020 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston syyskuun kokouksessa tiistaina 22.9.2020. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan Opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle, Turun Yliopiston ylioppilaskunnalle sekä Maakunnan yhteistyöryhmälle.

Tutkintolautakunta ja Opintoasioiden lautakunta

Tutkintolautakunta on ammattikorkeakoululaissa (932/2014 vp, 19 §) määritelty elin, joka käsittelee opintoihin ja tutkintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa pääseekin siis vaikuttamaan siihen, miten ongelmatilanteita ratkaistaan, ja tuleeko opiskelija riittävästi kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Tutkintolautakunnan jäsenyys on vastuullinen ja luottamuksellinen toimi. Tietoja oikaisupyynnöistä ja käsiteltävistä asioista ei luonnollisesti saa kertoa lautakunnan ulkopuolelle. Samalla tutkintolautakunnan jäsenenä pääsee kuitenkin aidosti vaikuttamaan opinto- ja tutkintoasioihin Turun ammattikorkeakoulussa ja tuomaan opiskelijanäkökulmaa kiistatilanteisiin. Se antaa hyvää kokemusta päätöksenteosta ja ongelmatilanteiden ratkaisusta. Kyseessä on siis vastuullinen mutta antoista tehtävä!

Opintoasioiden lautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijavalinnoista ja opiskelijaksi ottamispäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset sekä oikaisuvaatimukset opinto-oikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin, jotka on tehty ammattikorkeakoululain perusteella. Lisäksi lautakunta antaa toimintasuosituksia opintojen aikana tapahtuvaan soveltuvuuden arviointiin ja kurinpitoon liittyvistä asioista.

Lue lisää: TurkuAMK2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakentaa, perusparantaa, vuokraa ja ylläpitää opiskelija- ja nuorisoasuntoja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia ja ns. työssäkäyvää nuorisoa varten. Säätiö on TYYn vuonna 1966 perustama. Säätiön ylimpinä hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Lue lisää: TYS2020

Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset. Yhteistyöryhmään kuuluu 41 edustajaa eri alueellisista organisaatioista ja asiantuntijatahoista.
Opiskelijaedustajan tehtävänä on tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa.

Lue lisää: MYR2020