Vaalikuulutus edustajistovaaleista

Uutiset

VAALIKUULUTUS EDUSTAJISTOVAALEISTA
Edustajistovaalit 2019

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit keskiviikkona 6.11.2019. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 9.10.–30.10.2019.

Vaaleissa valitaan kolmekymmentäyksi (31) jäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon. Varsinainen äänestyspäivä on keskiviikko 6.11.2019 Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun, Sepänkadun, ICT-Cityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu viimeistään ehdokasasettelun päättyessä 27.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 2.10.2019 mennessä.

Ehdokasilmoittautuminen sekä vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta jäsenpalvelupisteiltä ja internetsivuilta. Opiskelijakunnan johto- ja hallinto-ohjesääntö on luettavissa opiskelijakunnan internetsivuilla.

Vaalilistojen perustaminen alkaa maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 ja päättyy perjantaina 6.9.2019 klo 12.00, johon mennessä vaalilistojen sekä vaalirenkaiden perustamislomakkeet tulee olla allekirjoitettuina opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle Sepänkadulla sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun tai Salon pop-up jäsenpalvelupisteille. Asiakirjat voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Perustetut vaalilistat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla 9.9.2019 klo 12.00.

Ehdokasasettelu alkaa maanantaina 16.9.2019 kello 9.00 ja päättyy perjantaina 27.9.2019 kello 12.00, johon mennessä kaikkien asiakirjojen tulee olla allekirjoitettuna opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle Sepänkadulla sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun tai Salon pop-up –jäsenpalvelupisteille. Postileima ko. päivältä ei kelpaa vaan asiakirjan tulee olla perillä määrättyyn ajankohtaan mennessä. Asiakirjat voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Ehdokaslistat vaaleihin julkaistaan 3.10.2019 klo 12.00.

Vaalimainonta tulee toteuttaa vaaliohjesäännön mukaisesti.

Turussa, 19.8.2019
Viivi Vainio
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja