Vaalikuulutus edustajistovaaleista 2021

Uutiset

VAALIKUULUTUS EDUSTAJISTOVAALEISTA

Edustajistovaalit 2021

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit keskiviikkona 3.11.2021. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 18.10.2021 klo 12.00 alkaen ja päättyy 27.10.2021 klo 23.00.

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja enintään viisitoista (15) varajäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon. Varsinainen äänestyspäivä on keskiviikko 3.11.2021 Turun ammattikorkeakoulun EduCityn, Lemminkäisenkadun, ICT-Cityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu viimeistään ehdokasasettelun päättyessä 13.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 13.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Ehdokasilmoittautuminen sekä vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta jäsenpalvelupisteiltä ja internetsivuilta. Opiskelijakunnan johto- ja hallintosääntö on luettavissa opiskelijakunnan internetsivuilla.

Vaalilistojen perustaminen alkaa tiistaina 14.9.2021 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 27.9.2021 klo 12.00, johon mennessä vaalilistojen sekä vaalirenkaiden perustamislomakkeet tulee olla palautettuna opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle EduCityssä sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun ja Salon pop-up jäsenpalvelupisteille tai sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Opiskelijakunnan jäsenyys ei ole edellytys vaalilistan perustamiselle. Perustetut vaalilistat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla 29.9.2021 klo 12.00.

Ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 29.9.2021 kello 12.00 ja päättyy keskiviikkona 13.10.2021 kello 16.00, johon mennessä kaikkien asiakirjojen tulee olla opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle EduCityssä sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun ja Salon pop-up –jäsenpalvelupisteille tai sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Ehdokaslistat vaaleihin julkaistaan 18.10.2021 klo 12.00.

Vaalimainonta tulee toteuttaa johto- ja hallintosäännöstä löytyvän vaaliohjesäännön mukaisesti.

Turussa, 7.9.2021

Kristian Suominen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja