Vastaa opiskelijabarometriin!

Uutiset

Miten opiskelut ovat sujuneet, mikä on mennyt hyvin?
Mistä haluaisit kiittää tai mitä haluaisit kehittää? 

Sähköpostiisi 16.1. tullut opiskelijabarometri on osa opiskelijan palauteprosessia. Prosessi alkaa tammikuussa tällä kyselyllä ja jatkuu kevään mittaan tulosalueen palautepäivällä sekä vielä myöhemmin vastapalautteella (palautteen palaute). Barometrissä annetaan palautetta koko Turun amk:n opetuksesta ja palveluista.

Tavoitteena on yhä useampi opiskelijan palveluihin sekä opetukseen tyytyväinen opiskelija.

Kokonaistyytyväisyys on pysynyt liki muuttumattomana viimeiset kolme vuotta. Tutkinto-opiskelijoista ensimmäistä ja toista vuotta opiskelevat ovat olleet keskimäärin tyytyväisempiä kuin muut.

Miten tyytyväinen juuri sinä olet? Kerro se vastaamalla barometriin!

Huom! Masterschool (YAMK)- opiskelijoille suunnattu kysely on lähetetty 23.1.