Vuoden 2021 taloustoimikunta ja KVL ovat järjestäytyneet

Uutiset

Taloustoimikunta kokousti ensimmäisen kerran tänä vuonna perjantaina 15.1. ja keskusvaalilautakunta (KVL) tiistaina 19.1. Molempien jäsenet on valittu edustajiston järjestäytymiskokouksessa 24.11.2020. Toimielinten sihteerinä toimii TUOn toiminnanjohtaja Tero Rinne.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa Kristian Suominen ja tiistain järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Riina Suomi. Lisäksi keskusvaalilautakunnassa toimivat varsinaisina jäseninä Katariina Pelto-Pihko, Jesse Malinen ja Carl Åberg sekä varajäseninä Jone Nousiainen, Emma Rantala ja Samuli Mustonen.

Keskusvaalilautakunta vastaa opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä esimerkiksi määrittämällä vaalien ajan ja paikat. KVL käsittelee myös opiskelijaedustajien hakemukset ja tekee edustajistolle esitykset valinnoista.

Taloustoimikunnan puheenjohtajiksi vuodelle 2021 valittiin Anna Pentti ja varapuheenjohtajaksi Amanda Savo. Heidän lisäkseen taloustoimikunnan jäseninä toimivat Oona Akkanen, Veera Nyfors ja Veera Lähteenmäki.

Taloustoimikunnan tehtävänä on seurata ja ohjata opiskelijakunnan taloutta sekä tehdä hallitukselle esityksiä ja aloitteitta talouteen liittyvissä asioissa. Taloustoimikunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa.