"TUOsta noin vaan tuli sekin asia kuntoon"


Mikä on opiskelijakunta TUO? Miten opiskelijakunta TUOssa voi vaikuttaa ja keneen kannattaa olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Täältä selviää myös hallinnon opiskelijaedustajien nimet.


Opiskelijoiden edunvalvonta

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn tarkoitus on valvoa opiskelijoiden etua ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien päätöksenteossa. TUOlla on yhteensä noin 5000 jäsentä Salossa ja Turussa. TUO on valtakunnallisen AMK-opiskelijoiden etujärjestön, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsen. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton

Opiskelijoiden yhteydenotot

Voit kääntyä TUOn puoleen aina, kun sinulla on opintoihin liittyvä ongelma tai kysymys. Opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija voi esimerkiksi olla mukana selvittämässä ristiriitatilanteita, parantamassa koulutuksen laatua koulutusohjelmassa sekä toimia opiskelijoiden ja koulun henkilöstön välisenä viestinviejänä.

Marko Grönlund Asiantuntija, edunvalvonta ja koulutuksen kehittäminen & häirintäyhdyshenkilö 045 881 4050

Tule mukaan TUO-yhteisöön!


TUOn edustajisto

Opiskelijakunta TUOn edustajisto päättää TUOn suuntaviivat: jäsenmaksun suuruuden, talousarvion, toimintasunnitelman ja niin edelleen. Edustajistosta saa roppakaupalla kokemusta päätöksenteon periaatteista. Jos haluat siis korkeimman vallan kahvaan ja äänesi kuuluviin, edustajisto on sinun paikkasi! Edustajistovaalit käydään aina marraskuun alussa, ehdokasasettelu alkaa alkusyksystä. Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa kautensa aikana.

TUOn hallitus

TUOn hallitus pyörittää opiskelijakunnan toimintaa edustajiston päätösten mukaisesti. Vaikuttamis- ja kehittämistyötä tehdään usealla eri toiminnan sektorilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, tuutorointi, liikuntapolitiikka, opiskelijakulttuuri ja viestintä. Kiinnostaako sinua jokin näistä? Oletko syntynyt muuttamaan maailmaa? TUOn hallituksessa tapaat ammattikorkeakoulun ja kaupungin vaikutusvaltaisia henkilöitä ja pääset mukaan toiminnan mielenkiintoiseen keskiöön. TUOn hallituksesta on noussut useita kasvoja myös mukaan valtakunnan opiskelijapolitiikkaan! Opiskelijakunta TUOn hallituksen valitsee edustajisto järjestäytymiskokouksessaan, joka järjestetään marraskuussa.

TUOn tuutorit

TUOn tuutorit opastavat uudet opiskelijat ammattikorkeakouluopiskelun saloihin ja toimivat tukena koko ensimmäisen vuoden ajan. Tuutorointi on palkitsevaa ja hauskaa puuhaa. TUO kouluttaa tuutorit ja järjestää tapaamisia muutaman kerran vuodessa.

Lue lisää tuutorihausta

TUOn aktiivit

TUOn aktiivina pääset ideoimaan ja järjestämään vapaa-ajan toimintaa yhdessä TUOn hallituksen jäsenten kanssa. Opiskelijakunnalla on vakiintunut tapahtumien kirjo, mutta myös uusia ja raikkaita ideoita kaivataan! Aktiivitoimintaan voit osallistua omalla haluamallasi panoksella. Jos haluat mukaan, heitä sähköpostilla tuo@opiskelijakunta.net tai liity TUO-yhteisön Facebook-ryhmään.

Opiskelijaedustajat


Johtoryhmävastaavat

Johtoryhmävastaavat toimivat sanansaattajina oman sektorinsa opiskelijoiden ja henkilöstön välillä.

Tekniikka ja liiketoiminta

Prosessi- ja materiaalitekniikka: Neea Laine
Tieto- ja viestintätekniikka: Iiro Lehtiö
Tietojenkäsittely: Juho Sandbacka
Liiketalous (Turku ja Salo): Jere Vuorio ja Veera Lähteenmäki
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka / Rakennusmestari: Jesse Nyholm
Liiketoiminnan logistiikka / Myyntityö: Nantte Luoma
Tuotantotalous / Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka: Pekka Lahtinen
Konetekniikka: Kristian Suominen

Terveys ja hyvinvointi

Hammasteknikko / Suuhygienisti: Sara Musta
Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja: Tapio Mattila
Fysioterapeutti / Toimintaterapeutti: päivitetään pian
Sosionomi: Jaso Jaakkola
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja: Oskari Ketola
Terveydenhoitaja / Kätilö: Laura Rinne
Sairaanhoitaja (Salo): Rebecca Nylund

Taideakatemia

Kuvataide (kuvataide, valokuva): päivitetään pian
Media-ala (animaatio, elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu): päivitään pian
Esittävät taiteet (musiikki, tanssi, sirkus, teatteri): päivitetään pian

Turun AMK Oy:n hallitus

Tero Haapala Opiskelijaedustaja, Turun AMK Oy:n hallitus

Muut lautakunnat

Tutkintolautakunta
Laura Knych, Santtu Pääkkönen (varalla)

Opintoasioiden lautakunta
Josefina Salmi, Laura Knych (varalla)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)*
Jyri Niemi, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustaja (varalla)

* Varsinainen edustaja valitaan TUOsta joka toinen vuosi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Hallitus
Jukka-Pekka Salmela

Valtuuskunta
Mikke Kuula

Vuoden 2017 johtoryhmävastaavia.