"TUOsta noin vaan tuli sekin asia kuntoon"


Mikä on opiskelijakunta TUO? Miten opiskelijakunta TUOssa voi vaikuttaa ja keneen kannattaa olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Täältä selviää myös hallinnon opiskelijaedustajien nimet.


Opiskelijoiden edunvalvonta

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn tarkoitus on valvoa opiskelijoiden etua ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien päätöksenteossa. TUOlla on yhteensä noin 4700 jäsentä Salossa ja Turussa. TUO on valtakunnallisen AMK-opiskelijoiden etujärjestön, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsen. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton

Opiskelijoiden yhteydenotot

Voit kääntyä TUOn puoleen aina, kun sinulla on opintoihin liittyvä ongelma tai kysymys. Opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija voi esimerkiksi olla mukana selvittämässä ristiriitatilanteita, parantamassa koulutuksen laatua koulutusohjelmassa sekä toimia opiskelijoiden ja koulun henkilöstön välisenä viestinviejänä.

Marko Grönlund Asiantuntija, edunvalvonta ja koulutuksen kehittäminen & häirintäyhdyshenkilö 045 881 4050

Ryhmä 40 000

Ryhmä 40 000 on turkulaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien (TUO, TYY, Novium, ÅAS, HUMAKO & O’Diako) yhteinen verkosto, jonka tarkoitus on tuoda opiskelijoiden intressit esiin Turun kaupungin päättäjille. Ryhmä edustaa yli 35 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa Turussa. Ryhmällä on oma kunnallispoliittinen ohjelma, joka kirjoitetaan opiskelijoille teetetyn kunnallispoliittisen kyselyn vastausten perusteella neljän vuoden välein. Viimeisin kunnallispoliittinen ohjelma ilmestyi syksyllä 2017 ja se löytyy materiaalipankista.

Voit seurata Ryhmä 40 000:tta Facebookissa. Lisäksi Ryhmä 40 000 kirjoittaa blogia Turun Sanomien sivuilla.

Tule mukaan vaikuttamaan


TUOn edustajisto

Opiskelijakunta TUOn edustajisto päättää TUOn suuntaviivat: jäsenmaksun suuruuden, talousarvion, toimintasunnitelman ja niin edelleen. Edustajistosta saa roppakaupalla kokemusta päätöksenteon periaatteista. Jos haluat siis korkeimman vallan kahvaan ja äänesi kuuluviin, edustajisto on sinun paikkasi! Edustajistovaalit käydään aina marraskuun alussa, ehdokasasettelu alkaa alkusyksystä. Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa kautensa aikana.

TUOn hallitus

TUOn hallitus pyörittää opiskelijakunnan toimintaa edustajiston päätösten mukaisesti. Vaikuttamis- ja kehittämistyötä tehdään usealla eri toiminnan sektorilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, tuutorointi, liikuntapolitiikka, opiskelijakulttuuri ja viestintä. Kiinnostaako sinua jokin näistä? Oletko syntynyt muuttamaan maailmaa? TUOn hallituksessa tapaat ammattikorkeakoulun ja kaupungin vaikutusvaltaisia henkilöitä ja pääset mukaan toiminnan mielenkiintoiseen keskiöön. TUOn hallituksesta on noussut useita kasvoja myös mukaan valtakunnan opiskelijapolitiikkaan! Opiskelijakunta TUOn hallituksen valitsee edustajisto järjestäytymiskokouksessaan, joka järjestetään marraskuussa.

TUOn tuutorit

TUOn tuutorit opastavat uudet opiskelijat ammattikorkeakouluopiskelun saloihin ja toimivat tukena koko ensimmäisen vuoden ajan. Tuutorointi on palkitsevaa ja hauskaa puuhaa. TUO kouluttaa tuutorit ja järjestää tapaamisia muutaman kerran vuodessa.

Lue lisää tuutorihausta

TUO-tiimi

TUO-tiimi ideoi ja järjestää vapaa-ajan toimintaa yhdessä TUOn hallituksen opiskelijakulttuurista vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Opiskelijakunnalla on vakiintunut tapahtumien kirjo, mutta myös uusia ja raikkaita ideoita kaivataan! Jos siis rakastat sitsilauluja tai haluat järjestää vaikkapa kulttuurinautintoja opiskelijoille, TUO-tiimi on sinun paikkasi! Jos haluat mukaan, heitä sähköpostilla: tuo@opiskelijakunta.net

Opiskelijaedustajat


Johtoryhmävastaavat

Johtoryhmävastaavat toimivat sanansaattajina oman sektorinsa opiskelijoiden ja henkilöstön välillä.

Tekniikka ja liiketoiminta

Prosessi- ja materiaalitekniikka: päivitetään pian
Tieto- ja viestintätekniikka: Iiro Lehtiö
Tietojenkäsittely: päivitetään pian
Liiketalous (Turku ja Salo): Veera Väänänen ja Carl Åberg
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka / Rakennusmestari: päivitetään pian
Liiketoiminnan logistiikka / Myyntityö: Neea Kärkkäinen
Tuotantotalous / Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka: Pekka Lahtinen
Konetekniikka: Eeva-Maria Kuparinen

Terveys ja hyvinvointi

Hammasteknikko / Suuhygienisti: päivitetään pian
Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja: Anu Peuralahti
Fysioterapeutti / Toimintaterapeutti: päivitetään pian
Sosionomi: Helena Räihä
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja: Sara Mansikkamäki
Terveydenhoitaja / Kätilö: päivitetään pian
Sairaanhoitaja (Salo): päivitetään pian

Taideakatemia

Kuvataide (kuvataide, valokuva): päivitetään pian
Media-ala (animaatio, elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu): Marika Korpela ja Niko Sjöholm
Esittävät taiteet (musiikki, tanssi, sirkus, teatteri): päivitetään pian

Turun AMK Oy:n hallitus

Tero Haapala Opiskelijaedustaja, Turun AMK Oy:n hallitus

Muut lautakunnat

Tutkintolautakunta
Laura Knych, Marko Mäkinen (varalla)

Opintoasioiden lautakunta
Marko Mäkinen, Laura Knych (varalla)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)*
Jyri Niemi, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustaja (varalla)

* Varsinainen edustaja valitaan TUOsta joka toinen vuosi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Hallitus
Jukka-Pekka Salmela

Valtuuskunta
Mikke Kuula

Vuoden 2017 johtoryhmävastaavia.