Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee Tuutoroinnin ja markkinointiviestinnän asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen.

Asiantuntijana vastuullasi on suunnitella, organisoida ja toteuttaa opiskelijakunnan tuutoritoimintaa toisen asiantuntijan kanssa, sekä kehittää TUOn markkinointiviestintää. Tuutoroinnin ja markkinointiviestinnän asiantuntijana tulet kehittämään opiskelijakunnan tuutoroinnin kokonaisuutta osallistavammaksi ja selkeämmäksi yhdessä tuutoroinnista vastaavien hallituksen jäsenten kanssa. Asiantuntijana osaat kehittää sekä suunnitella opiskelijakunnan markkinointiviestintää uudella tavalla sekä toteuttaa viestinnän erilaisia kokonaisuuksia.

Tuutoritoimintaa kehitetään osana kahta (2) Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta. Asiantuntijana osallistut hankkeen toteuttamiseen ja eri työryhmiin.

Asiantuntijalta edellytetään:

  • Soveltuvaa kokemusta opiskelijatuutoroinnin toteuttamisesta
  • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • Organisointi- ja delegointikykyjä
  • Ohjaustaitoja sekä kykyä osallistaa eri toimijoita
  • Kykyä ajatella boksin ulkopuolelta
  • Stressinsietokykyä, omatoimisuutta ja kykyä oman työn sekä tiimin johtamiseen
  • Halua kehittää omaa osaamistaan ja opiskelijakunnan toimintaa

Katsomme eduksi korkeakoulututkinnon sekä osaamisen liittyen projekti- ja hanketyöhön.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO on 1400 jäsenen muodostama Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden aktiivinen ja kehittyvä edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 11000 opiskelijan Turun ammattikorkeakoulu on opiskelijamäärältään yksi Suomen suurimmista ja toimii Turun lisäksi Salossa. Opiskelijakunta TUOn visiona on tulla Suomen merkittävimmäksi opiskelijayhteisöksi.

Tarjoamme asiantuntijalle monipuolisen ja haasteellisen työn energisessä ja kehittyvässä järjestössä. Työ vaatii valmiutta työskennellä joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Asiantuntija työskentelee pääasiallisesti opiskelijakunnan toimitiloissa Turun ammattikorkeakoulun kupittaan toimipisteessä. Palkkaus Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen vaativuusryhmän III mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävä on kokopäiväinen (37,5 tuntia viikossa) ja määräaikainen 31.12.2023 asti. Määräaikaisuuden peruste on hankerahoitus. Työ alkaa joulukuussa pidettävällä perehdytysjaksolla ja varsinaisesti työt alkavat 1.1.2023,

Hakemukset tulee toimittaa tällä lomakkeella 22.11.2022 klo 16.00 mennessä. Hakuprosessin ensimmäinen vaihe toteutetaan anonyyminä rekrytointina, joten ethän kirjaa mitään tunnistetietoja hakulomakkeelle. Haastattelut järjestetään välittömästi hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Marko Grönlund, toiminnanjohtaja@opiskelijakunta.net sekä puhelimitse 045 670 6650