Call for tutors!


Hae opiskelijatuutoriksi! Tuutoreja haetaan kaikille koulutuksille, joilla aloittaa ensi syksynä uusia ryhmiä. Haku on alkaa 13.12.2017 ja päättyy 11.1.2018 kello 14.00.

Apply to be a student tutor! Application time for student tutors is now open for all programmes that will have new students next autumn. Application time starts on 13th of December 2017 and ends on 11th of Janyary 2018 at 2 pm.


Hae opiskelijatuutoriksi!

Opiskelijatuutoreja haetaan kaikille koulutuksille, joilla aloittaa ensi syksynä uusia ryhmiä. Tuutorina pääset ohjeistamaan ja auttamaan uusia opiskelijoita heti ensi päivistä alkaen. Tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Olla mukana suunnittelemassa orientoivien päivien ohjelmaa yhdessä AMK:n henkilökunnan kanssa
  • Opastaa uusia opiskelijoita AMK:ssa toimimiseen sekä opiskeluun.
  • Tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelijakulttuuriin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin.
  • Tukea tuutoriryhmän tutustumista toisiinsa.

Tuutorina toimimisesta palkitaan kolmella opintopisteellä. Lisäksi pääset tutustumaan moneen uuteen ihmiseen ja saat arvokasta kokemusta niin ryhmässä toimimisesta kuin sen johtamisestakin. Tuutorina saat myös kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä ryhmän toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Tuutorin ei tarvitse toimia yksin, sillä tukena on niin muut tuutorit, AMK:n henkilökunta, tuutorivastaava kuin TUOkin.

Haku alkaa keskiviikkona 13.12.2017. Hakemuksia otetaan vastaan aina torstaihin 11.1.2018 kello 14.00 asti.

Lisätietoa tuutoroinnista saat omalta opinto-ohjaajaltasi sekä TUOn tuutoroinnista vastaavalta asiantuntijalta Sonja Raitamäeltä (sonja.raitamaki@opiskelijakunta.net).

Apply to be a student tutor!

Search for student tutors is now open! As a tutor you get to teach and help new students from day one. Your responsibilities are for example:

  • To plan the orientation days with the personnel of TUAS
  • To teach how to manage and how to study at the university
  • To introduce new students to student culture and free time activities
  • To support new students as they get to know each other

For being a tutor you’ll receive 3 credits. On top of that you’ll meet new people and get valuable experience of being in a group and leading one. As a tutor you’ll also get experience at organizing events and how a group actually works. You don’t need to manage all by yourself because you’ll get support from other tutors, personnel of TUAS and the student union.

Application time starts on Wednesday the 13th of December 2017. Applications must be sent before Thursday the 11th of January 2018 at 2 pm.

For more info ask your study counsellor or TUO’s adviser Sonja Raitamäki (sonja.raitamaki@opiskelijakunta.net).