Hae tuutoriksi!Vertaistuutoriksi hakeminen

Vertaistuutorihaku syksylle 2021 on päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

Hakijoille

Täytin vertaistuutorihakemuksen, mitä nyt?

Mikäli olet hakenut vertaistuutoriksi syksylle 2021 ja täyttänyt hakuaikana hakulomakkeen, odotathan hetken. Hakemusten käsittely vie hieman aikaa, mutta olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin tammikuun aikana.

Kaikkia hakijoita ei kutsuta haastatteluun ja osa hakijoista voidaan tarvittaessa valita suoraan hakemuksen perusteella. Voit lukea lisää tuutorihakulomakkeen valintakriteereistä täältä.

Mitä vertaistuutorointi on?

Tuutorina toimisesta palkitaan kolmella opintopisteellä ja vertaistuutoroinnin opintojakso sopii vapaasti valittaviin. Vertaistuutorina toimitaan koko aloittavan ryhmän ensimmäisen lukuvuoden ajan. Lisäksi pääset tutustumaan moneen uuteen ihmiseen ja saat arvokasta kokemusta niin ryhmässä toimimisesta kuin sen ohjaamisestakin. Tuutorina saat myös kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä ryhmän toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Tuutoreiden ei tarvitse selvitä yksin, sillä tukena ovat niin muut vertaistuutorit, mahdollinen tuutorivastaava, Turun AMK:n henkilökunta kuin Opiskelijakunta TUOkin.

Tuutorina pääset ohjeistamaan ja auttamaan uusia opiskelijoita heti ensimmäisistä päivistä alkaen.

Vertaistuutorin tehtäviin kuuluu mm.:

 • Olla mukana suunnittelemassa orientoivien päivien ohjelmaa yhdessä AMK:n henkilökunnan kanssa
 • Opastaa uusia opiskelijoita AMK:ssa toimimiseen sekä opiskeluun
 • Tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelijakulttuuriin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin
 • Tukea tuutoroitavan ryhmän ryhmäytymistä
 • Edistää motivoitumista ja sitoutumista opiskeluun
 • Osallistua hakumarkkinointiin

Huomioithan, että opiskelijakunta TUO hakee uusia vertaistuutoreita vain lähiopetuksen päivätoteutuksiin.

Koulutus

Valituille vertaistuutoreille järjestetään pakollinen, kaksiosainen koulutus, johon ilmoittaudutaan valintojen jälkeen sähköpostitse saapuvalla kutsulla.

Kutsu koulutuksiin saapuu tammikuun alussa 2021.

Koulutukset järjestetään keväällä 2021. 

Päivitämme tarkemman aikataulun myöhemmin.

Miten tuutoriksi haetaan?

Vertaistuutoreiden valintaprosessi koostuu hakulomakkeesta, ryhmähaastattelusta sekä opintopistekertymän tarkistamisesta.

Hakemus 

Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti, sillä valitsemme lomakkeiden perusteella hakijat haastatteluihin.
Hakuajan päättymisen jälkeen kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Hakemuksella mitataan hakijan motivaatio vertaistuutorina toimimiseen ja sen perusteella valitaan hakijoiden joukosta ne, jotka kutsutaan valintaprosessin seuraavaan vaiheeseen eli ryhmähaastatteluun. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hakija on päättänyt hakea vertaistuutoriksi ja onko hakijalla käsitys siitä, mitä vertaistuutoritoiminta pitää sisällään ja mitä se hakijalta vaatii.

Hakemukset arvioidaan asteikolla 1-5. Hakemuksesta tulee saada vähintään kaksi pistettä, jotta hakija voidaan kutsua haastatteluun. Mikäli hakemuksesta saa täydet viisi pistettä ja opinto-ohjaaja puoltaa valintaa, voidaan hakija valita ilman haastatteluun osallistumista. 

Tuutorihakemusten valintakriteerit löytyvät täältä.

Haastattelu 

Vertaistuutorihakijat kutsutaan hakemuksen perusteella ryhmähaastatteluun lähtökohtaisesti koulutusohjelman mukaan. Ryhmähaastatteluun ei tarvitse valmistautua muuten kuin saapumalla paikalle omana itsenään ja iloisella mielellä!

 • Kutsu ryhmähaastatteluun lähetetään hakijoille sähköpostitse hakuajan päätyttyä
 • Haastatteluaikaa ei ole mahdollista vaihtaa ilman hyvin perusteltua syytä
 • Ryhmähaastattelu kestää on noin 30-45 minuuttia / ryhmä

Haastattelut järjestetään etäyhteyksillä Zoom-alustalla.

Tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin, haastattelut järjestetään tammikuussa 2021. Kutsut haastatteluihin saapuvat tammikuun alussa 2021.

Vertaistuutorivalintojen kriteerit kokonaisuudessaan

 • Valinnat uusista vertaistuutoreista tehdään hakemuksen, haastattelun sekä opintopistekertymä tarkistuksen perusteella
 • Tuutorihakemukset arvioidaan asteikolla 1-5. Hakemuksesta tulee saada vähintään 2 pistettä, jotta hakija voidaan kutsua tuutorihaastatteluun.
 • Haastatteluissa painotamme yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja, ja käytämme näiden lisäksi arviointikriteereinä joustavuutta, innokkuutta, hyvinvointikeskeisyyttä, sosiaalista tilannetajua sekä käsitystä siitä, millainen vertaistuutorin rooli on
 • Valinta voidaan perustaa myös valittavan tuutoriryhmän keskinäiseen ryhmädynamiikkaan, mikäli hakijoita on enemmän kuin tuutoreiden tarpeen määrä
 • Valinnoissa pyritään huomioimaan valittavien tuutoreiden moninaisuus
 • Jokaisen hakijan kohdalta tarkistetaan riittävä opintomenestys ja opintopistekertymä sekä mahdolliset muut huomiot, jotka voivat joko puoltaa valintaa tai estää valinnan. Vertaistuutoreiden on nautittava sekä Turun ammattikorkeakoulun että opiskelijakunta TUOn luottamusta
 • Mikäli tuutori osoittaa omalla toiminnallaan olevansa sopimaton kyseiseen luottamustehtävään, voidaan tämä huomioida valintapäätöksessä
 • Pakottavissa tilanteissa, kuten esimerkiksi mikäli tuutorihakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan joustaa valintakriteereiden osalta

Muuta valinnoista 

 • Haemme ensisijaisesti uusia vertaistuutoreista niistä koulutusohjelmista, joissa aloittaa uusia opiskelijoita
 • Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan jälkeen
 • Valituille vertaistuutoreille lähetetään ilmoittautumislinkki pakolliseen vertaistuutorikoulutukseen, joka järjestetään kahdessa osassa etäyhteyksillä

Lisätietoja:

Tero Rinne
tero.rinne@opiskelijakunta.net

Opiskelijakunta TUO pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin koskien tämän sivun sisältöä.