Hae tuutoriksi!Vertaistuutoriksi hakeminen

Vertaistuutorihaku syksylle 2022 on avoinna 18.10.2021 klo 12.00 – 14.11.2021 klo 23.00.

Hakijoille

Kuinka haen vertaistuutoriksi?

Vertaistuutoriksi haetaan täyttämällä hakulomake.

Kaikkia hakijoita ei kutsuta haastatteluun ja osa hakijoista voidaan tarvittaessa valita suoraan hakemuksen sekä videohakemuksen perusteella.

Voit lukea lisää tuutorihakulomakkeen valintakriteereistä täältä.

Mitä vertaistuutorointi on?

Tuutorina toimimisesta palkitaan kolmella opintopisteellä ja vertaistuutoroinnin opintojakso sopii vapaasti valittaviin. Vertaistuutorina toimitaan koko aloittavan ryhmän ensimmäisen lukuvuoden ajan.
Lisäksi pääset tutustumaan moneen uuteen ihmiseen ja saat arvokasta kokemusta niin ryhmässä toimimisesta kuin sen ohjaamisestakin.

Tuutorina saat myös kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä ryhmän toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Tuutoreiden ei tarvitse selvitä yksin, sillä tukena ovat niin muut vertaistuutorit, mahdollinen tuutorivastaava, Turun AMK:n henkilökunta kuin Opiskelijakunta TUOkin.

Tuutorina pääset ohjeistamaan ja auttamaan uusia opiskelijoita heti ensimmäisistä päivistä alkaen.

Vertaistuutorin tehtäviin kuuluu mm.:

Olla mukana suunnittelemassa orientoivien päivien ohjelmaa yhdessä AMK:n henkilökunnan kanssa.
Opastaa uusia opiskelijoita AMK:ssa toimimiseen sekä opiskeluun
Tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelijakulttuuriin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin.
Tukea tuutoroitavan ryhmän ryhmäytymistä.
Edistää motivoitumista ja sitoutumista opiskeluun.
Osallistua hakumarkkinointiin.
Huomioithan, että opiskelijakunta TUO hakee uusia vertaistuutoreita sekä lähiopetuksen päivätoteutuksiin että verkko-opintojen toteutuksiin.

Koulutus

Valituille vertaistuutoreille järjestetään pakollinen, kaksiosainen koulutus, johon ilmoittaudutaan valintojen jälkeen sähköpostitse saapuvalla kutsulla.

Kutsu koulutuksiin saapuu alkuvuodesta 2022.

Miten tuutoriksi haetaan?

Vertaistuutoreiden valintaprosessi koostuu hakulomakkeesta, videohakemuksesta, mahdollisesta ryhmähaastattelusta sekä opintopistekertymän tarkistamisesta.

Hakemus 

Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti ja teet videohakemuksen, sillä valitsemme lomakkeiden ja videohakemusten perusteella hakijat haastatteluihin.
Hakuajan päättymisen jälkeen kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Hakemuksella mitataan hakijan motivaatio vertaistuutorina toimimiseen ja sen perusteella valitaan hakijoiden joukosta ne, jotka kutsutaan valintaprosessin seuraavaan vaiheeseen eli ryhmähaastatteluun. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hakija on päättänyt hakea vertaistuutoriksi ja onko hakijalla käsitys siitä, mitä vertaistuutoritoiminta pitää sisällään ja mitä se hakijalta vaatii.

Videohakemus on 2-4 minuutin mittainen, jossa kerrot oman nimesi ja mille alalle haet tuutoriksi. Lisäksi sinun tulee vastata perusteluineen seuraaviin kysymyksiin:

–          Kerro omat vahvuutesi ja heikkoutesi tuutorina?

–          Miten koet oman aikasi riittävän tuutoroinnille?

–          Mikä on mielestäsi haastavinta tuutoroinnissa?

–          Mitä tekisit eri tavalla kuin omat tuutorisi? Mitä kehittäisit tuutoroinnissa?

Videohakemus on pakollinen osa tuutorihakua. Hakemus arvostellaan arviointikriteerien mukaisesti ja huomiota ei kiinnitetä pelkästään esiintymistaitoon.

Molemmat hakemukset arvioidaan asteikolla 1-3. Valinnat voidaan tehdä suoraan videohakemuksen ja hakemuksen perusteella tai kutsua vielä erikseen haastatteluun.

Tuutorihakemusten valintakriteerit löytyvät täältä.

Haastattelu 

Vertaistuutorihakijat kutsutaan hakemuksen perusteella ryhmähaastatteluun lähtökohtaisesti koulutusohjelman mukaan. Ryhmähaastatteluun ei tarvitse valmistautua muuten kuin saapumalla paikalle omana itsenään ja iloisella mielellä!

Kutsu ryhmähaastatteluun lähetetään hakijoille sähköpostitse hakuajan päätyttyä.
Haastatteluaikaa ei ole mahdollista vaihtaa ilman hyvin perusteltua syytä.
Ryhmähaastattelu kestää on noin 30 minuuttia / ryhmä.
Tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin, haastattelut järjestetään marras-joulukuussa 2021.

Vertaistuutorivalintojen kriteerit kokonaisuudessaan

Valinnat uusista vertaistuutoreista tehdään hakemuksen, videohakemuksen, haastattelun sekä opintopistekertymän tarkistuksen perusteella.
Tuutorihakemukset arvioidaan asteikolla 1-3.
Haastatteluissa painotamme yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja, ja käytämme näiden lisäksi arviointikriteereinä joustavuutta, innokkuutta, hyvinvointikeskeisyyttä, sosiaalista tilannetajua sekä käsitystä siitä, millainen vertaistuutorin rooli on.
Valinta voidaan perustaa myös valittavan tuutoriryhmän keskinäiseen ryhmädynamiikkaan, mikäli hakijoita on enemmän kuin tuutoreiden tarpeen määrä.
Valinnoissa pyritään huomioimaan valittavien tuutoreiden moninaisuus.
Jokaisen hakijan kohdalta tarkistetaan riittävä opintomenestys ja opintopistekertymä sekä mahdolliset muut huomiot, jotka voivat joko puoltaa valintaa tai estää valinnan. Vertaistuutoreiden on nautittava sekä Turun ammattikorkeakoulun että opiskelijakunta TUOn luottamusta.
Mikäli tuutori osoittaa omalla toiminnallaan olevansa sopimaton kyseiseen luottamustehtävään, voidaan tämä huomioida valintapäätöksessä.
Pakottavissa tilanteissa, kuten esimerkiksi mikäli tuutorihakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan joustaa valintakriteereiden osalta.

Muuta valinnoista

Haemme ensisijaisesti uusia vertaistuutoreista niistä koulutusohjelmista, joissa aloittaa uusia opiskelijoita.
Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan jälkeen.
Valituille vertaistuutoreille lähetetään ilmoittautumislinkki pakolliseen vertaistuutorikoulutukseen

Lisätietoja:

Marko Grönlund
marko.gronlund@opiskelijakunta.net

Opiskelijakunta TUO pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin koskien tämän sivun sisältöä.