Valtiovarainministeriö haluaa leikata korkeakoulutuksesta, jota ei edes tunne

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on nostanut hallitusneuvottelujen keskellä esille ajatuksen ammatillisen koulutuksen leikkaamisesta kolmesta vuodesta kaksivuotiseksi. Niemelän esitys on kokonaisuudessaan vaarallinen ja toteutuessaan heikentää entisestään ammattikoululaisten asemaa yhteiskunnassamme.

VM:n ajatuksena on leikata ammattikoulun opiskelijoilta jatkokoulutuksen kannalta tärkeitä opintoja, kuten matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja äidinkieltä. Perusteena tälle on se, että yliopistoon hakeutuu hyvin pieni osa ammattikoulupohjalta. ”Koko valtionvarainministeriölle ja varsinkin budjettipäällikkö Niemelälle huomautuksena, että Suomessa toimii kaksi erilaista korkeakoulua, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja.” muistuttaa Opiskelijakunta TUOn hallituksen puheenjohtaja Elias Karjalainen.

Tutkimuksien valossa ammattikorkeakoulutuksen puolella opiskelevista merkittävä osa on ammattikoulutuksen käyneitä. Heillä on merkittävä arvo sekä korkeakoulutukselle, kuin myös työelämälle. Työelämämme tarvitsee enemmän osaajia, asiantuntijoita ja johtajia, jotka tuntevat edustamansa alan eri tasoilta ja muullakin kuin teorian tasolla.

”Haluaako valtionvarainministeriö todella sulkea tien korkeakoulutukseen suurelta osalta kansalaisista samaan aikaan, kun päättäjät haluavat kouluttaa suurimman osan vähintään alemmalle korkeakouluasteelle? ” ihmettelee Opiskelijakunta TUOn vaikuttamisen asiantuntija Jukka-Pekka Salmela.

Valtiovarainministeriölle haluamme muistuttaa, että Suomi tarvitsee erilaista osaamista pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Yliopistot tuottavat tärkeää tutkimusta ja osaamista, mutta työelämälle on tärkeää saada käytännönlähtöisiä korkeakoulutettuja osaajia, tähän ammattikorkeakoulut ovat ratkaisu. Valtiossamme on ollut myös tavoite siitä, että puolet ikäryhmästä kouluttautuvat korkeakouluasteelle asti. Tämän vuoksi on tärkeää pitää molemmat toisen asteen väylämme mahdollisimman vapaina tulevaisuuden kouluttautumisen kannalta.

Suomen myyntivaltti on osaajissa. Tämänkaltaiset ulostulot, varsinkin valtiovarainministeriön suunnalta vaarantavat juuri monipuolisten osaajien määrää. Emme voi säästää itseämme hengiltä ja leikata tulevaisuudesta! Toivomme, että poliitikot pitävät kiinni puheistaan ennen vaaleja. Koulutus on ja tulee olemaan erityissuojeltu leikkauksien edessä.

Lisätiedot

Elias Karjalainen
Hallituksen puheenjohtaja
elias.karjalainen@opiskelijakunta.net
045 670 5011

Jukka-Pekka Salmela
Vaikuttamisen asiantuntija
jukka.salmela@opiskelijakunta.net
041 312 3874