Opiskelijakunta

Tietoa opiskelijakunnasta

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn tarkoitus on valvoa opiskelijoiden etua ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien päätöksenteossa – Salossa ja Turussa. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.

Opiskelijakunta TUOn jäsenenä saat monenlaisia etuja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Saat esimerkiksi alennuksia tapahtumalipuista ja yhteistyöyritysten palveluista sekä henkilökohtaista apua ja tukea opiskelijaelämän ongelmatilanteissa.

Strategia

Opiskelijakunnan strategia ohjaa toimintaa useammalle vuodelle. Strategia ohjaa kaikkea toimintaa opiskelijakunnassa.

Opiskelijakunnan strategian löydät täältä

Säännöt

Opiskelijakunnan säännöt ohjaavat toimintaa ja pitävät sisällään mm. edustajiston ja hallituksen toimintaa.

Opiskelijakunnan säännöt löydät täältä!

Johto- ja hallintosääntö

Opiskelijakunnan johto- ja hallintosääntö tarkentaa sääntöjä ja keskittyy enemmän käytännön asioihin.

Opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännön löydät täältä!

Hallitus

Opiskelijakunta TUOn hallituksen valitsee opiskelijoista koostuva edustajistomme kalenterivuodeksi kerrallaan. Nämä opiskelijakunnan operatiivisen toiminnan toteuttajat noudattavat edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa sekä edustavat opiskelijoita niin päättävissä tärkeissä pöydissä kuin erilaisissa opiskelijatapahtumissa ja vapaamuotoisissa tilaisuuksissa. Hallituksen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunnan henkilöstön kanssa opiskelijan paremman huomisen eteen.

Hallituksen jäsenet ovat täällä koko yhteisöä varten. Voit aina ottaa yhteyttä meihin tai ottaa käytävällä hihasta kiinni. Olemme täällä juuri sinua varten.

Teemu Heinonen

Teemu Heinonen

Hallituksen puheenjohtaja

Rosa Hynynen

Rosa Hynynen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Joni Rönnvall

Joni Rönnvall

Hallituksen jäsen

Olga Hellman

Olga Hellman

Hallituksen jäsen

Aapo Kainumaa

Aapo Kainumaa

Hallituksen jäsen

Viestintä ja tapahtumat

Reina Ketonen

Reina Ketonen

Hallituksen jäsen

Tapahtumat ja viestintä

Tuomas Mäkelä

Tuomas Mäkelä

Hallituksen jäsen

Yritysyhteistyö ja kansainvälisyys

Henkilökunta

Opiskelijakunnan päivittäistä toimintaa toimistolla pyörittää henkilöstö yhdessä hallituksen kanssa. Henkilöstön jäsenet toimivat hallituksen tukena toteuttamassa edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa. Kaikki henkilöstön jäsenet auttavat niin opiskelijaedustajia, edustajistoa kuin kaikkia yhteisömme jäseniä.

Meidät tavoitat eripäivinä TUO Loungesta tai sitten suosittelemme ottamaan yhteyttä sähköpostilla. Aina kun näet meidät käytävillä kävelemässä, niin ota hihasta kiinni, jos haluat jutella. Olemme täällä kaikkien yhteisön jäsenten tukena sekä apuna tilanteessa kuin tilanteessa.

Marko Grönlund

Marko Grönlund

Toiminnanjohtaja

Aino Mustalahti

Aino Mustalahti

viestinnän ja tuutoroinnin asiantuntija

Jukka-Pekka Salmela

Jukka-Pekka Salmela

Edunvalvonnan ja palvelujen asiantuntija

Mauri

Mauri

Siisteys- ja puhtaanapitovastaava

Kia karne

Kia karne

opiskelijakulttuurin ja tuutoroinnin asiantuntija

Noora Läntinen

Noora Läntinen

kumppanuuksien ja hallinnon asiantuntija

Alex Luotonen

Alex Luotonen

Edustajiston puheenjohtaja

Lauri Joukas

Lauri Joukas

Edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajisto

Opiskelijakunta TUOta johtaa 21-jäseninen edustajisto, joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Edustajisto valitaan vaalilla syksyisin ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on mahdollisuus sekä asettua ehdolle että äänestää edustajistovaaleissa.

Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, määrittelee jäsenmaksun suuruuden sekä päättää mahdollisista sääntömuutoksista. Lisäksi edustajisto mm. valitsee TUOn hallituksen ja opiskelijaedustajat Turun ammattikorkeakoulun hallitukseen ja opintotukilautakuntaan.

Ryhmäpuheenjohtajan tehtävä on edistää tiedonkulkua edustajiston puheenjohtajiston ja oman ryhmänsä välillä. Ryhmäpuheenjohtaja voi myös johtaa ryhmänsä toimintaa järjestämällä ryhmätapaamisia, joissa päätettävistä asioista käydään keskustelua ryhmän kesken.

Opiskelijakunnan ohjesääntöjen mukaan edustajiston puheenjohtaja on opiskelijakunnan puheenjohtaja. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Tekniikan Taitajat

Yhteyshenkilö Toni Saari

Varsinainen jäsen:
Sanni Huhtiniemi
Toni Saari
Santeri Levo
Oliver Vesa
Eetu Äikäs
Wiljam Sundström

Varajäsenet:
Sandra Dyster
Elsa Rannikko
Erkki Viitala
Vilho Sipilä

Tradenomivaikuttajat

Yhteyshenkilö Juha-Pekka Tuominen

Varsinaiset jäsenet:
Alex Luotonen
Henri Tran
Iris Laineste
Hannah Nurmi
Juha-Pekka Tuominen
Oskari Sahlman

Varajäsenet:
Minna Lielahti
Mira Leino

Tuovin Hyvän Mielen Lista

Yhteyshenkilö Selim Laine

Varsinainen jäsen:
Selim Laine
Tuomas Mäkelä
Lauri Joukas
Iiro Peltonen
Timo Yli-Lankoski

Varajäsen:
Sanni Hohtari
Aleksi Palmén
Lassi Tapio

 

Punavihreälista

Yhteyshenkilö Iris Nordman

Varsinaiset jäsenet:
Maijastiina Hannonen
Sampo Kurttila
Iris Nordman

Sotelista

Yhteyshenkilö Aamu Keinänen

Varsinainen jäsen:
Aamu Keinänen

Kumppaniyhdistykset

Turun ammattikorkeakoulussa toimii eri koulutusalojen opiskelijoita varten myös monia koulutusalayhdistyksiä. Koulutusalayhdistykset valvovat opiskelijoiden etuja koulutusalakohtaisesti yhdessä TUOn kanssa.

Koulutusalayhdistyksillä voi olla edunvalvonta-, koulutuspoliittisia ja sosiaalipoliittisia vastaavia, jotka edustavat omaa alaa opettajankokouksissa, keräävät opiskelijoilta palautetta, osallistuvat TUOn edunvalvontatapaamisiin ja tuovat palautetta koulutusohjelmalta opiskelijoille.

Koulutusalayhdistyksien lisäksi TUOn kumppaniyhdistykseksi voivat hakea yhdistykset, joilla on jäseninä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lisää voit lukea materiaalipankin kumppaniyhdistysohjesäännöstä.

ELBA ry

ELBA ry

MoMe ry

MoMe ry

Tasokas ry

Tasokas ry

SUUKKO ry

SUUKKO ry

TIO ry

TIO ry

TOY ry

TOY ry

TRADE ry

TRADE ry

TSTS ry

TSTS ry

TROK ry

TROK ry

Collegium Musicum Turku ry

Collegium Musicum Turku ry

Turun Wappuradio

Turun Wappuradio

TuKoRes ry

TuKoRes ry

TUAS Tornadoes

TUAS Tornadoes