Myötätuntoa!

Näin opiskelijoiden mielenterveyspäivänä on hyvä kääntää katse myös opiskelijakunnan edunvalvonnassa mielenterveyden asioihin.

Miksi opiskelijakunta TUO on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta?
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO = Opiskelijat. TUOn yksi tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia opiskelijoiden jaksamisesta, edunvalvonnasta ja varmistaa turvallinen ja häirintävapaa opiskelu. Toimimme paitsi koulun johtoryhmissä ja koulutuksen kehittämisen työryhmissä, mutta myös opiskelijoiden keskuudessa. Jokaisen opiskelijan hyvinvointi ja etu on TUOn toiminnan ydintä. Tarjoamme laaja-alaisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluita yhdessä yhteistyökumppaneidemme, kuten Nyyti ry:n, YTHS:n ja FinFami ry:n kanssa.

2022 keväällä tehdyssä opiskelijabarometrissä nousi huolestuttavia seikkoja esille, joihin TUO tulee omalla toiminnallaan puuttumaan: 22,3% opiskelijoista koki, että he eivät saa tarpeeksi tukea opintojensa suunnitteluun. Tämä on yksittäinen merkittävä epäkohta, joka vaikuttaa suoraan opiskelijoiden jaksamiseen ja opinnoissa viihtymiseen. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella olemme huomanneet, että opiskelijoiden epätietoisuus ja tuen puute opintojen suunnittelussa paitsi madaltaa opiskelijoiden motivaatiota, myös vaikuttaa heidän jaksamiseensa.